LABEL STICKER

บริการงานด้านกราฟิกดีไซน์

LABEL STICKER DESIGN

 

LABEL STICKER DESIGN

บริการออกแบบสติกเกอร์ฉลากสินค้า

แผ่นป้ายที่ติดกับผลิตภัณฑ์ ทำให้ผู้พบเห็นรู้ว่าเราคือใคร สติกเกอร์ฉลากสินค้า และแพ็คเก็จจิ้ง ไม่เพียงแค่บอกรายละเอียดสินค้าหรือข้อมูลผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่เป็นการโฆษณาทั้งตัวผลิตภัณฑ์ และ โลโก้สินค้าให้ดูน่าสนใจ

ก่อนหน้านี้เราเคยขายสินค้าในตลาด ลูกค้ากินแล้วชอบ แต่ไม่มีสติกเกอร์สินค้าลูกค้าไม่รู้ว่าเราเป็นใคร เวลากลับมาซื้ออีกครั้ง หาร้านไม่เจอ ทำให้เราเสียโอกาสในการขายสินค้า

 

ให้คำปรึกษา   ฟรี      เพิ่มเพื่อนกับเรา

 

----

ปัจจุบัน สติกเกอร์ฉลากสินค้า และแพ็คเก็จจิ้ง ไม่เพียงแค่บอกรายละเอียดสินค้าหรือข้อมูลผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่เป็นการโฆษณาทั้งตัวผลิตภัณฑ์

----

และช่วยเพิ่มยอดขายสินค้า ยิ่งไปกว่านั้นเราสามารถใช้สติกเกอร์ฉลากสินค้าและแพ็คเก็จจิ้งเป็นเครื่่องมือทางการตลาด ร่วมกับเครื่่องมือทางการตลาดชนิดอื่น

 

 

WE ARE HAPPY TO PROVIDE SERVICE.

 

See More

 

 

----

LABEL STICKER DESIGN

THE WORK WE CREATED

 
post
 

ตัวอย่างลูกค้า

แบนด์สินค้า ปัง ปัง เปา