PACKAGING DESING

บริการงานด้านกราฟิกดีไซน์

PACKAGING DESING

 

PACKAGING DESING

บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อที่ใช้ในการบรรจุสินค้า โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การป้องกันสินค้าไม่ให้ได้รับความเสียหาย และเพื่อใช้ในการขนส่งไปยังลูกค้า แต่ในปัจจุบันบรรจุภัณฑ์นั้นมีบทบาทเพิ่มขึ้นและมีความสำคัญอย่างมากต่อธุรกิจในหลายๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านความสวยงาม การสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ หรือใช้ในการทำการตลาด

 

ให้คำปรึกษา   ฟรี      เพิ่มเพื่อนกับเรา

 

----

ซึ่งในการออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือการทำ Packaging Design ก็จะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับตัวสินค้า ลักษณะการใช้งาน หรือวัสดุที่ใช้ในการทำบรรจุภัณฑ์ด้วย

----

รวมถึงอาจมีการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการออกแบบเพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์ที่มีความน่าสนใจและแตกต่างจากคู่แข่ง

 

 

WE ARE HAPPY TO PROVIDE SERVICE.

 

See More