BANNER DESIGN
BANNER DESIGN

แบนเนอร์ หรือ เว็บแบนเนอร์ คือ ภาพโฆษณาที่อยู่ตามเว็บไซต์ต่างๆ จะมีหลายขนาดที่ต่างกัน แบนเนอร์นั้นต้องออกแบบให้มีความน่าสนใจ ดึงดูดสายตาจากคนที่เข้ามาดู เพราะเวลาที่มีคนเข้ามาดูเว็บไซต์จะกวาดสายตาโดยรอบ แบนเนอร์จึงผ่านสายตาคนดูไม่นาน

NAME CARD DESIGN
NAME CARD DESIGN

นามบัตรคือบัตรที่มีข้อมูลทางธุรกิจเกี่ยวกับบริษัทหรือบุคคล จะมีการแชร์ระหว่างการแนะนำอย่างเป็นทางการเพื่อความสะดวกและช่วยในการจดจำ โดยทั่วไปนามบัตรจะประกอบด้วยชื่อของผู้ให้ บริษัทหรือความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ และข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์

CI BRAND
CI BRAND

Brand CI หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า Corporate Identity หรือ Brand Identity คือ อัตลักษณ์ขององค์กรหรือแบรนด์ ที่กำหนดไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและเพื่อสร้างการจดจำให้กับผู้บริโภคนั่นเอง

INFOGRAPHIC
INFOGRAPHIC

อินโฟกราฟิก เป็นการแสดงผลของข้อมูลหรือความรู้โดยภาพที่อ่านและเข้าใจง่าย งานกราฟิกประเภทนี้นิยมใช้สำหรับข้อมูลที่มีความซับซ้อน ตัวอย่างเช่น ป้าย แผนที่ งานวิจัย โดยอินโฟกราฟิกนี้ยังคงนิยมใช้ในสายงานด้าน วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติศาสตร์ เพื่อให้แสดงถึงข้อมูลที่ซับซ้อนให้ง่ายขึ้น

BILLBOARD DESIGN
BILLBOARD DESIGN

คือสื่อโฆษณากลางแจ้งขนาดใหญ่ที่นิยมติดตั้งบริเวณถนนสายหลัก ถนนมอเตอร์เวย์ ห้างสรรพสินค้า ด้านหน้าบริษัท หรือบนอาคาร มีลักษณะเป็นป้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตัวป้ายจะติดตั้งด้วยแผ่นไวนิล

RICH MENU DESIGN
RICH MENU DESIGN

Rich menu (ริช เมนู) คือ ปุ่มเมนูบนหน้าแชท ของ Line Application ที่ลูกค้าสามารถมองเห็น และเลือกเมนูจากหน้าแชทได้เลย ซึ่ง Rich menu เป็นเมนูที่ทางเจ้าของบัญชี Line Official Account สามารถปรับแต่งได้

LOGO DESIGN SERVICE
LOGO DESIGN SERVICE

โลโก้ คือ เครื่องหมาย ตรา หรือสัญลักษณ์ทางการค้า ที่ผ่านการออกแบบกราฟิกเพื่อสร้างเอกลักษณ์แก่สินค้า บริการและกิจการของตนเอง โดยการออกแบบจะต้องสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ มีเอกลักษณ์ และจดจำได้ง่าย

VIDEO MOTION
VIDEO MOTION

กราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic) หมายถึง การนำข้อมูลมาสรุปเป็นสารสนเทศแล้วนำเสนอในลักษณะของรูปภาพกราฟิก

PACKAGING DESING
PACKAGING DESING

Packaging คือ บรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อที่ใช้ในการบรรจุสินค้า โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การป้องกันสินค้าไม่ให้ได้รับความเสียหาย และเพื่อใช้ในการขนส่งไปยังลูกค้า แต่ในปัจจุบันบรรจุภัณฑ์นั้นมีบทบาทเพิ่มขึ้นและมีความสำคัญอย่างมากต่อธุรกิจในหลายๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านความสวยงาม การสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ หรือใช้ในการทำการตลาด

LABEL STICKER
LABEL STICKER

สติกเกอร์ฉลากสินค้าคือ แผ่นป้ายที่ติดกับผลิตภัณฑ์ ทำให้ผู้พบเห็นรู้ว่าเราคือใคร สติกเกอร์ฉลากสินค้า และแพ็คเก็จจิ้ง ไม่เพียงแค่บอกรายละเอียดสินค้าหรือข้อมูลผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่เป็นการโฆษณาทั้งตัวผลิตภัณฑ์ และ โลโก้สินค้าให้ดูน่าสนใจ

BROCHURE DESIGN
BROCHURE DESIGN

มีลักษณะเป็นแผ่นกระดาษที่สามารถพับได้หลายหน้าในหนึ่งแผ่น โดยด้านในนั้นก็จะมีเนื้อหาต่างๆมากมายที่ให้ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้อ่านได้เป็นอย่างดีทำให้ในการออกแบบโบรชัวร์นั้นต้องมีการจัดวางองค์ประกอบต่างๆให้น่าสนใจและดึงดูดผู้อ่านได้อย่างเหมาะสม

3D PIC PRODUCT
3D PIC PRODUCT

Mock Up คือการร่างแบบ หรือการขึ้นแบบตัวอย่างจำลองที่เสมือนจริงที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นต้นแบบก่อนผลิตงานจริง หรือใช้เป็นแบบจำลองในการเสนองานต่าง ๆ โดยเฉพาะกับนำเสนอลูกค้านั่นเอง ซึ่งในการจัดทำสินค้าต่าง ๆ นั้น ขั้นตอนของการทำ Mock up นั้นควรเริ่มจากการ Design ให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุด จากนั้นจึงนำไปจัดทำภาพสามมิติ หรือ 3D เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน