PHOTOGRAPHY

PHOTOGRAPHY

การใช้รูปภาพสินค้าคุณภาพสูงในร้านค้าของคุณจะแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าพวกเขาจะได้รับสิ่งใดเมื่อซื้อสินค้าของคุณ เมื่อใช้การถ่ายภาพสินค้าคุณภาพดี ร้านค้าออนไลน์ของคุณก็จะดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น และยังช่วยให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในแบรนด์เพิ่มมากขึ้น

DRONE AERIAL FOOTAGE

DRONE AERIAL FOOTAGE

การถ่ายภาพและวิดีโอในมุมที่สูงขึ้นไปเกินกว่าที่คนปกติจะสามารถทำได้ ในมุมมองแบบ Bird’s Eye View ส่งผลให้ผู้ชมได้มองเห็นความสวยงามแบบนก ซึ่งเชื่อว่าหลายคนยังไม่เคยเห็นมาก่อน โดรนสามารถให้มุมมองภาพถ่ายแบบใหม่ ๆ ที่กล้องธรรมดาทั่วไปไม่สามารถให้ได้

SHORT CLIP

SHORT CLIP

ปัจจุบันคลิปวิดีโอแบบสั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยพฤติกรรมของผู้คนเริ่มเปลี่ยนไป ไลฟ์สไตล์ที่มีการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเร่งรีบจึงต้องทำอะไรที่รวดเร็ว ทำให้คลิปวิดีโอแบบสั้นตอบโจทย์ความต้องการได้ดี

VIDEO PRESENTATION

VIDEO PRESENTATION

การทำวิดีโอพรีเซนเทชั่น (Video presentation) เป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารข้อมูลไปยังลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายให้รับรู้เกี่ยวกับธุรกิจของคุณได้อย่างรวดเร็วที่สุด เป็นรูปแบบที่สามารถสื่อสารได้เข้าใจง่ายกว่าการเขียนผ่านตัวอักษร

TV PROGRAM

TV PROGRAM

รูปแบบของรายการเป็นรายการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองไทย แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว วิถีชีวิตในชุมชน ที่พักทุกรูปแบบ วัฒนธรรม อาหารการกิน ตอบรับกับกระแส Soft Power เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย